Türkiye ile Kanada Arasındaki Ticari ilişkiler

Türkiye’nin Kanada’ya İhracatında İlk 10 Ürün Grubu

 • Altın (ham, yarı işlenmiş, pudra halinde)
 • Diğer kabuklu meyveler (taze/kurutulmuş) (kabuğu

çıkarılmış/soyulmuş)

 • Demir/çelik çubuklar (sıcak haddeli, dövülmüş, burulmuş, çekilmiş)
 • Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları
 • Yontulmaya, inşaata elverişli işlenmiş taşlar (kayagan hariç)
 • Demir/çelikten inşaat ve aksamı sırlı seramikten döşeme,
 • Kaldırım taşları, şömine, duvar karosu
 • Römorkörler ve itici gemiler
 • Kıymetli metaller ve kaplamalarından mücevherci eşyası
 • Demir/çelikten diğer tüpler, borular, içi boş profiller

 

Türkiye’nin Kanada’dan İthalatında İlk 10 Ürün Grubu

 

 • Demir/çelik döküntü ve hurdaları, bunların külçeleri
 • Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler, topak vb. Katı

yakıtlar

 • Kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış)
 • Gazete kâğıdı (rulo veya tabaka)
 • Diğer hava taşıtları, uzay araçları
 • Demir cevherleri ve konsantreleri
 • İşlenmemiş nikel
 • Sodalı ve sülfatlı odun hamuru
 • Yakmaya mahsus ağaçlar; yonga, talaş, döküntü, kırıntı vb
 • Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar

(dozlandırılmış)

KANADA İLE  YATIRIM İLİŞKİLERİ

Türkiye ile Kanada arasındaki yatırım ilişkilerinin dinamik tarafını Kanadalı firmaların

Türkiye’de gerçekleştirdikleri yatırımlar oluşturmaktadır. Türk firmalarının

Kanada’daki faaliyetleri oldukça sınırlı düzeydedir.

31.12.2012 tarihi itibariyle, Türkiye’de 236 Kanada menşeli şirket faaliyette bulunup

bu firmaların toplam yatırım miktarı 2 milyar USD yakındır.

Türk iş adamlarının Kanada’da yaptıkları yatırımlar çoğunlukla Kanada’ya yerleşmiş

ve vatandaşlık kazanmış kişilerin kurdukları veya ortak oldukları Kanadalı firmalar

olup, ülkemize sermaye transferi sağlayamamaktadırlar.

 

KANADA İLE İKİLİ ANLAŞMALAR

 • Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması ( 1990 )
 • Tekstil Ticareti Alanında İşbirliğini Öngören Mutabakat Zaptı ( 1995 )
 • Yüksek Düzeyli Ticari ve Ekonomik İstişarelere İlişkin Mutabakat Zaptı (

1996 )

 • Enerji Alanında İkili İşbirliği İle İlgili Mutabakat Zaptı ( 1998 )
 • Yüksek Düzeyli Ticari ve Ekonomik İstişarelere İlişkin Mutabakat Zaptı ( 2000 )
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Kanada Hükümeti Arasında Tarafların

Yekdiğerinin Başkentlerindeki Taşınmazlarına Dair Anlaşma ( 2000 )

 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Kanada Hükümeti Arasında Sosyal

Güvenlik Anlaşması ( 2001 )

 • Türkiye-Kanada İş Konseyi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı (2002)
 • Hava Ulaştırma Anlaşması (2009)
 • Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması (2009)


Bir cevap yazın