Kanada’da İş HAYATINI DÜZENLEYEN YASALAR !

  • Çalışma hayatı prensip olarak eyalet ve bölgelerin yetki alanına girmekle birlikte, banka, hava taşımacılığı, boru hatları, telefon sistemleri, televizyon ve  bölgeler arası  trafik federal devlet tarafından düzenlenmektedir.
  • Kanada’da işverenlerin;

o İş Standartları Hukuku,

o İnsan hakları Hukuku,

o Federal ve Bölgesel Özel Hayatın Gizliliği Hukuku,

o Çalışma Güvenliği ve Sağlığı Hukuku,

o Çalışanların tazmini Hukuku,

o İş    ilişkileri     Hukuku(Sendikalar)    konularında    asgari    bilgi    sahibi    olmaları

gerekmektedir.

  • İş Standartları:

o Asgari  ücretler:  Asgari  ücretler  genel  olarak  9-11  Kanada  Doları  arasında değişmektedir. Bazı iş alanlarında farklı asgari ücretler belirlenmiştir.

o Çalışma    Saatleri:   Federal,   British   Columbia,   manitoba,   Saskatchewan, Northwest, Yukon ve Nunavut’ta maksimum çalışma saatleri günde 8 ve haftada

40 olarak belirlenmiştir. Bazı bölgelerde(Örneğin Quebec) haftalık çalışma saati,

40,  bazı  eyaletlerde(örneğin Ontario)  ise  48  olarak  belirlenmiştir. Alberta’da günde 8 ve haftada 44 saat olarak düzenlenmiştir.

o İzin ve tatiller: Bölgelere göre farklılık göstermekle birlikte, genel olarak 5 yıla kadar çalışma süresine sahip olanlar yılda iki hafta ve yıllık gelirlerinin en az %4 olmak üzere ödemeli olarak izin hakkına sahiptir.

o Acil  izin:  Çalışanların  ücretsiz  olarak  kısa  süreli  acil  izin  kullanma  hakları bulunmaktadır.

o İşe   son   verme:  İşverenin   mutlaka  asgari  önceden  bildirim  yükümlülüğü bulunmaktadır.

  • İnsan Hakları: Her türlü ayrımcılık yasaklanmaktadır.

 

  • İş Güvenliği ve Sağlığı:  Çalışma ortamında kazaların önlenmesi amacıyla işveren ve çalışanlara yükümlülükler getirilmiştir. Kurallara uymamanın cezası 1 milyon Kanada Dolarına kadar gidebilmektedir.

 

 

  • Tazminat: Çalışma ortamındaki koşulların iyi olmamasından ileri gelen kaza, hastalık vs gibi durumlarda, çalışanlara tazminat ödenmesi gerekmektedir.

 

  • İş ilişkileri:  işçi birlikleri, grevler, toplu pazarlıklar vb konulara ilişkin düzenlemeleri kapsamaktadır.

 

 Bir cevap yazın